Saradnja sa FPMT

Subvencije u saradnji sa Fakultetom ya Proizvodnju i Menadžment u Trebinju.

ERP solucija za vaše poslovanje.

Budite korak ispred konkurencije.

Obuhvatite i pratite sve vaše poslovne cjeline sa jednog mjesta.