Savremena tehnologija

Sa zadovoljstvom objavljujemo da će Systrax Tehnology  koristiti XE tehnologiju.

Tokom poslednjih deset godina Systrax Tehnology, a ranije Systrax Software, projektovao je i razvijo različitu lepezu aplikativnih softverskih rješenja, posebno namjenjena malim i srednjim preduzećima.

Systrax Tehnology  će nastaviti razoj svojih usluga dok će takođe uvoditi nove ključne proizvode.

Nove tehnologije i iskustvo će nam omogućiti da adekvatno podržimo ove nove sveobuhvatne ponude usluga.