Saradnja sa FPMT

Subvencije u saradnji sa Fakultetom ya Proizvodnju i Menadžment u Trebinju. ERP solucija za vaše poslovanje. Budite korak ispred konkurencije. Obuhvatite i pratite sve vaše poslovne cjeline sa jednog mjesta.