Upravljanje inventarom

  • Upravlјanje lokacijama skladištenja na više nivoa i na više lokacija
  • Upravljanje lokacijama
  • Obrt zaliha
  • Unos podataka o prenosnim RF terminalima
  • Koštanje
  • Promjenljivi period inventure
  • Obnavljanje zaliha i alarmiranje
Category: