Upravljanje odnosima sa klijentima

  • Menadžment poslovnih kontakata
  • Praćenje klijenata
  • Praćenje porudžbina
  • Analiza aktivnosti klijenata
  • Sistem poruka
Category: